HVORDAN BLIVER JEG SPONSOR ?

Kunne du tænke dig at blive sponsor for BTI Tennis ?

Hvad får du for dine reklamepenge?

  • Du støtter lokalsporten i dit området - langt den vigtigste grund :)
  • Du får et reklamebanner på Tversted tennisbaner
  • Du får reklameplads her på hjemmesiden
  • Du får reklameplads på vores facebookside

Alt dette får du for kun kr. 1.500 incl. moms pr. år. (pris opjusteret på BTI Tennis styregruppemøde 23. februar 2022 - gældende sponsorkontrakter kører naturligvis perioden ud)
Aftalen er normalvis 3-årlig.Betaling opkræves årligt ca. pr. 1. juni.

Kontaktperson: Marianne Buhelt på mail: mariannemydk@hotmail.com el. mobil: 30220945.